نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 1586
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 1763
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2295
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2983
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2896
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2168
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3339
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4006
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5920
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6017