نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 1484
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 1681
نام گذاری فولادهای ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2441
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2916
مقایسه رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2168
نام گذاری مواد در ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2871
فولادهای کم کربن و ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2272
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2040
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3261
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4116
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6295
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6338
گروه بندي فولاد ها نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4216
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4959