نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 1308
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 1485
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2026
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2643
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2551
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 1900
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3006
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3660
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5425
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5456
گروه بندي فولاد ها نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3939
نام گذاری فولادهای ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2242
فولادهای کم کربن و ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2085
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4504