رادیوگرافی ایزو 9712 سطح 1 و 2

 

عنوان دوره:  
   پرتونگاری صنعتی سطح 1و2  بر اساس استاندارد ملی ایزو 9712 ( Iso 9712 - RT-Level I &II)
Radiographic Testing - Level II
هدف دوره :  
 

اين دوره مطابق با سرفصلها و الزامات روش رادیوگرافی مندرج در ISO 9712 در سطوح I و II و  با كاربرد جوشكاري تدوین گرديده و براي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب مناسب است.

محتواي دوره:  
 
 • اطلاعات و دانش عمومی از آزمون رادیوگرافی
 • اصول فیزیکی آزمون رادیوگرافی
 • تجهیزات و منابع رادیواکتیو
 • ثبت رادیوگرافی و غیر رادیوگرافی 
 • پارامترهای کار و شرایط
 • عیوب شناسی
 • انتخاب تکنیک
 • انتخاب روش مطابق استاندارد و ...
 • ایمنی پرسنل و محفاظت از اشعه
 • کاربردهای خاص
 • گزارش ها و تفسیر نتایج
 • رادیوگرافی دیجیتال